Wat is duurzaam bouwen ?

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid (Bron: Wikipedia.org). Balance Woningen helpt u graag met het verduurzamen van uw woning!

Duurzaam bouwen: waar te beginnen?

In het kort moet een duurzaam gebouw:

 • Energie besparen
 • (Schaarse) materialen besparen
 • Een gezond binnenmilieu hebben
 • Weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke
 • Niet tot vervuiling leiden, zoals CO2-uitstoot
 • Uit materialen bestaan die men kan hergebruiken

Een duurzaam gebouw is niet alleen energiezuinig, maar heeft ook een gezond binnenklimaat en een smalle ecologische ‘footprint’. Duurzaam bouwen heeft de toekomst, daarom is Balance Woningen een warm voorstander van duurzaam bouwen en het faciliteren van energiezuinige woningen.

Een energiezuinige woning kent vele benamingen

Op deze pagina proberen wij u wegwijs te maken in het ongelooflijk woud aan mogelijkheden om een duurzame en energiezuinige woning te bouwen. Een energiezuinige woning wordt vanuit verschillende invalshoeken en installatietoepassingen ontwikkeld door verschillende partijen. Het zal u dan ook niet verbazen dat er verschillende benamingen voor bestaan, zoals:

 • Lage Energiewoning
 • Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
 • Nul Op de Meter (NOM) woning
 • All Electric toepassingen
 • Energie-neutraal of Energie-plus woning
 • Passief woning

Al deze benamingen hebben in meer of mindere mate te maken met duurzaam bouwen. Het gaat hier vooral in hoeverre de woning energiezuinig is of zelfs energie oplevert. De mate van duurzaam bouwen bepaalt u zelf. Hoe ver wilt u gaan, hoeveel wilt u investeren en hoe moet uw toekomstige energierekening eruit zien?

Duurzaam bouwen volgens ons

Wat ons betreft komt duurzaam bouwen in grote lijnen neer op:

 • Het maken van een duurzaam ontwerp
 • Het toepassen van een duurzame gebouwschil
 • Het toepassen van duurzame installaties
 • Duurzaam gebruik

Lees hierover meer in onderstaande alinea’s. Heeft u interesse in duurzaam bouwen of een energiezuinige woning? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0318 55 42 00.

Dia35

Duurzaam ontwerp

De bouw begint bij een duurzaam ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van duurzame te hergebruiken materialen en waarbij bijvoorbeeld middels zongericht bouwen de passieve zonne-energie optimaal wordt benut. 

          TOEPASSEN DUURZAME MATERIALEN

Het toepassen van natuurlijke materialen zoals houten gevelbekleding en grasdak.

          ORIËNTATIE OP DE ZON

Bij het ontwerp van een woning is de oriëntatie een belangrijk aspect. Door veel glas op het zuiden te plaatsen wordt de woning passief verwarmt. Echter, om oververhitting in de zomer te voorkomen is het toepassen van een overstek of buitenzonwering noodzakelijk. De overige gevels dienen meer gesloten te zijn. Daarbij is het aan te bevelen om de verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de zuidwestzijde te situeren. De ruimtes die minder daglicht nodig hebben worden dan zoveel mogelijk aan de Noordoost zijde gesitueerd.

          HET VOORKOMEN VAN KOUDEBRUGGEN

Het voorkomen van koudebruggen is een belangrijke factor om energiezuinig te bouwen.

Duurzame gebouwschil

Algemeen kunnen we zeggen dat een duurzame gebouwschil zeer weinig warmte verloren laat gaan. Hierbij zijn niet alleen hoge isolatiewaarde van de gebouwschil belangrijk maar ook een hoge mate van luchtdichtheid. We onderscheiden daarbij o.a.;

 • Hoge isolatiewaarde voor de dichte gevel met een Rc waarde van 8 en hoger.
 • Hoge isolatiewaarde van de gevelopeningen door toepassing van HR+++ glas en geïsoleerde deuren.
 • Dubbele kierdichting met zachte rubbers bij draaiende delen.
 • Luchtdicht bouwen (naaddichting)

Ook het toepassen van buiten zonwering ter voorkoming van een te hoge opwarming van de leefruimten is een belangrijk aspect. Immers, alles wat de woning niet (teveel) opwarmt hoeft ook niet gekoeld te worden.


– Interessante Website links;

Duurzame installaties

Een ander aspect van duurzaam bouwen zijn de toegepaste installaties die u nodig heeft om uw woning te verwarmen en te ventileren maar die, door slimme toepassingen, ook gebruikt kunnen worden om energie op te wekken of terug te winnen. Hierbij denken we aan het toepassen van;

 • Hoog Rendement CV ketel
 • Ventilatiewarmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp installatie
 • Aardwarmte installatie
 • Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW ventilatie)
 • Warmteterugwinning uit douchewater (WTW douche)
 • Hergebruik van water
 • LED verlichting
 • Kleine besparende maatregelen

          HOOG RENDERMENT CV KETEL

CV ketel zijn er in vele soorten en maten. De standaard CV ketel is een combiketel die zowel voor de verwarming van de woning als voor de opwarming van het tapwater zorgt.

Daarnaast zijn er diverse uitvoeringsmogelijkheden waarbij de CV ketel gecombineerd kan worden met een warmtepomp, men spreekt dan over een hybride warmtepomp / HR-ketel.

Op deze site beperken wij ons tot een paar bekende merken;


– Interessante Website links;

          VENTILATIEWARMTEPOMP

De ventilatiewarmtepomp ventileert de woning en zorgt voor frisse en gezonde verse lucht. Bovendien wint hij alle warmte terug uit ventilatielucht. Met deze teruggewonnen warmte wordt nieuwe cv-warmte en warm tapwater gerealiseerd waarmee de woning weer opnieuw verwarmd wordt. Dit systeem maakt de hr-ketel tot 35% zuiniger.


– Interessante Website links;

          ZONNEPANELEN

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in ‘gratis’ elektriciteit. Hierdoor hoeft u minder stroom van uw dure energieleverancier af te nemen. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd. Dat komt doordat het paneel bestaat uit fotovoltaïsche cellen, in het Engels PhotoVoltaic cells.


– Interessante Website links;

          ZONNEBOILER

Een zonneboiler warmt uw warme kraanwater vooraf alvast op. Hierdoor hoeft uw cv-ketel minder hard te werken, wat veel energie bespaart. Zowel zonnepanelen als zonneboilers bieden een zeer hoog rendement op de investering.


– Interessante Website links;

          WARMTEPOMPINSTALLATIE

Een warmtepompinstallatie is een (zeer) duurzame vervanging van een CV installatie. Warmtepompen zetten energie uit de bodem of uit de buitenlucht of uit de ventilatie-retourlucht  om in warm water. Dit wordt benut voor de verwarmingsinstallatie en/of voor voorverwarming van warm tapwater. Daarnaast kunnen deze systemen ’s zomers uw woning ook koelen!

Hier vindt u een interessant filmpje over de werking van warmtepompen.


– Interessante Website links;

          AARDWARMTE

Hierbij wordt energie uit de aardbodem – zowel warmte als koude – benut om een woning te verwarmen en te koelen. Warmte die ’s zomers ondergronds wordt opgeslagen, wordt ’s winters aangesproken voor verwarming. Andersom zorgt de kou uit de bodembron voor koeling in de zomer.


– Interessante Website links;

          WARMTE TERUGWINNING (WTW)

Een WTW installatie is een slim ventilatiesysteem: het (her)gebruikt de warmte van afgezogen lucht om de verse buitenlucht voor te verwarmen. Ook filtert het de toegevoerde lucht. Deze vorm van ventileren is extra raadzaam bij nieuwbouw, omdat de isolatie tegenwoordig geen natuurlijke ventilatie toelaat. Zonder ventilatie zijn vocht, schimmel en gezondheidsklachten onvermijdelijk.


– Interessante Website links;

Duurzaam gebruik

Energie besparen is ook een kwestie van doen en laten, zonder dat er investeringen bij komen kijken. Hoe stook je, hoe douche je, hoe doe je de was? Het is vaak een kleine moeite om de dingen anders te doen. En alles samen is het een groot effect op je energierekening.


– Interessante Website links;

 

Duurzaam gebruik is goed voor u, het milieu én uw portemonnee.

Wij denken graag met u mee!